top of page

Welkom

‘Deze tijd vraagt om nieuwe vormen van samenspel rond maatschappelijke opgaven. Door te delen wat we samen waardenvol vinden ontstaat ruimte voor het realiseren van betekenisvolle verbindingen en veerkrachtige plekken.
Foto's website19.jpg

SAMEN PLEKKEN VAN WAARDE REALISEREN

Wonen, werken, zorgen voor elkaar en verbonden zijn. De wereld om ons heen verandert, ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Deze tijd vraagt om te delen wat we samen waarden-vol vinden en het maken van afspraken, standaarden en werkwijzen die daarop aansluiten. Met focus op het versterken van gemeenschapskracht en het realiseren van veerkrachtige plekken. 

Foto's website2.jpg

MET OOG VOOR ELKAAR

Gebruikers, ontwerpers, investeerders, ontwikkelaars, makers, kennisbrengers en beslissers: ieder brengt een specifieke waarde in. Door perspectieven samen te brengen komen we op slimme ideeën en passende oplossingen. Met respect voor uiteenlopende belangen en verlangens, rollen en posities lukt het verantwoorde keuzes te maken, waarvoor we ons samen verantwoordelijk willen voelen.

Foto's website3.jpg

BLIK OP OVERMORGEN

Gemeenschappelijke grond vormt zich in het samenbrengen van:

 

Gisteren Welke natuurlijke, culturele, emotionele of sociaal-maatschappelijke waarden zijn grondstof voor de toekomst?

 

Vandaag Met welke capaciteiten, middelen en keuzes brengen we oplossingen dichterbij?

 

Morgen Welke impact hebben deze keuzes op onze manier van samenleven?

Foto's website10.jpg

RICHTING GEVEN
EN DURVEN 

Met in elk procesontwerp aandacht voor:

Beter begrijpen Waarden en patronen zichtbaar maken.

Ruimte voor alternatief Verkennen wat anders kan en welke afspraken, standaarden en werkwijzen passen. 

Eigenwijs zijn Lef om te doen, allerlei kwaliteiten en vaardigheden inzetten.

Ontwikkelen van (tussen)producten Houvast voor onderweg.

Doen en leren Aan de slag en steeds checken wat écht werkt of slimmer kan.  

Over mij

‘Marte maakt het onmogelijke mogelijk met haar onweerstaanbare mix van charme, intelligentie, sensitiviteit, daadkracht en energie!’

MKP portreta.png
bottom of page